Sandögruppen AB

Siegers CAD har hjälpt Sandögruppen AB att digitalisera ett radhus som ska byggas om. Även bygglovsritningar har upprättats.

IBS