Sandögruppen AB

Siegers CAD hjälpte Ackebrink AB med kurser i bygglovshandlingar, CAD i Vetlanda, för Yrkeshögskole utbildningen Modulhus-projektör. AutoCAD Civil 3D i Stockholm, för Yrkeshögdkole utbildningen VA-projektör. Bygg och hållbart byggande, Examensarbete, Byggkonstruktion och BIM-metodik CAD-grundkurs i Kungbacka, för Yrkeshögskole utbildningen CAD/BIM-projektör.